SLUT!

blogg.se har så urusla editeringsmöjligheter här, att jag flyttar över till http://israelisverige.blogspot.com så får vi se om det blir bättre! Ändra dina regelbundna läsvanor!

"Våran prost är rund som en ost - och har inga åsikter om någonting"

Detta kända uttalande från en auktoritet som Hasse Alfredsson är det nog ingen av min ålder som har missat - och heller ingen som inte har insett hur korrekt det är fortfarande. Det syns t.ex. i Kyrkans svar på debattinlägg i Dagen.

Kyrkan har hyfsat snabbt vandrat från en kultur av domedagspredikningar till en absolut vägran att säga nej. Denna tes om att sätta upp de 300 miljonerna araberna och de 5 miljonerna judarna i Mellanöstern som någon slags ekvivalens är tyvärr alltför vanligt även av de som borde ha lite längre erfarenhet.

Israel har bett om fred sedan före dess skapande. Den ena gången efter den andra har det funnits en möjlighet att skapa ett Palestina, men hittills har den grupp araber som i 30 år har kallat sig "palestinier" vägrat förhandla en fred, där inte Israel ingår som en bit av kakan. Det är faktiskt rätt trivialt att läsa både PLO:s och Hamas Stadgar- deras lagspråk år mycket trivialare än normal lagprosa, och ingendera tillåter existens av Israel. Tror man något annat är man inte påläst.

Det är helt påtagligt att Kyrkan inte har observerat att varenda jude har lämnat Gaza för att Gazanerna UNDER ANSVAR ska visa hur de vill bygga en stat, för att det sedan ska kunna tillämpas på delar av Judéen/Samarien. Det blev en raketramp. Men enligt Kyrkan får inte Israel försvara sig utan bör vända andra kinden till huh? En kulturell trippelsammanblandning,

Varför man hänvisar till en vänsterextremist som Amoz Oz vet jag inte. Självklart sker inte krig mellan änglar, hur nödvändiga eller rättvisa krigen än är. Att skilja mellan formella rättigheter och realpolitik har nog inte Kyrkan visat någon större förståelse för. Rättigheter versus att verkligen lösa ett problem.Ska vi tala om formella rättigheter är det ett faktum att alla yttranden FN har gjort om Israel/Palestinakonflikten är ENDAST "rekommendationer"! Det enda verkliga BESLUT är vad som skedde vid San Remokonferensen efter första världskriget, när det beslutades att det f.d. Ottomanska Riket skulle delas upp så att araberna fick ca 599/600-delar, medan det skulle skapas ett judiskt nationalhem på det övriga mikroskopiska området - dock utan att driva bort någon som redan bodde där. Från början har araberna varit ursinniga för att de inte fick denna remsan till skänks också!

Arafat fick kontroll över stora områden han aldrig hade haft kontroll över innan - MOT att han eliminerade terrorismen och samlade in alla illegala vapen. Abbas har skrivit under på Vägplanen som har som första, inledande punkt att arabisk hatpropaganda mot Israel/judar omedelbart stoppas. Vet inte Kyrkan att det är de första stegen för att möjliggöra en förhandling om ett upphörande av ockupationen, bör de läsa på. Eller ägna sig åt annat än politik.

Jag har börjat en intressant dialog med en f.d. präst, och har känslan att hans avhopp antagligen berodde på dagens kyrkas oförmåga att skilja gott och ont.

Vilks igen

* * * * * * * * * * * * * * *Fortfarande vägrar alla svenska nyhetsmedia och TT att - enligt vad Pressens Etiska Regler kräver - visa bägge sidor av konflikten. Som jag flera gånger tidigare har skrivit, här och här, är den muslimska världen full av hatteckningar mot OSS i den judeo-kristna världen! Det tycks vara okänt för svenska journalister.

image11

Som jag har skrivit innan, har Ahmedinejad haft en tävling om cartoons för att visa sitt förakt mot Förintelsen. Vad gjorde judarna? Jo, de utlyste tävling om vem av dem som kunde rita den mest självironiska teckningen - ett direkt hånflabb mot Ahmed! Här ett exempel.....

image13

eller för att ta en liten mer "religiös" bild, inte enbart ironiserande över judarnas långa nosar:

image14


Om du läser denna referensen slutar den med:
"Al-Baghdadi (ledare för al Qaeda i Irak) tillade i sitt meddelande att om den svenska regeringen inte bad snällt och ordentligt om ursäkt på sina bara knän skulle al-Qaeda också attackera företag som Volvo, Electrolux, Ikea, Ericsson och Scania."

Vad gör svenska myndigheter? Oroväckande lite. Vi minns alla affären med justitiekansler Göran Lambertz som var helt ointresserad av direkta terrorhot från svenska muslimer mot judarna. Våra "terroristexperter" säger att ingen ska oroa sej. Tror du de hade sagt något annorlunda om någon hade frågat dem om risken att det ska smälla i Spanien, London, Paris, Frankfurt dagen innan det hände? Tror de att det är 10000 mil till dessa platser?

http://fjordman.blogspot.com/2005/03/swedish-muslims-call-for-terror.html

" Swedish Muslims Call For Terror Attacks Against Sweden"

http://english.peopledaily.com.cn/90001/90777/6233718.html
"Sweden warns against possibility of becoming terrorism hotbed"

Det är ett gott tecken att vissa muslimska organisationer har vaknat upp och insett att terroristhoten även är ett hot mot alla muslimer som har flytt FRÅN denna avart av islam (om man över huvud taget ska kalla det islam) - mera av den sorten! Fortfarande borde tidningarna publicera lite av de muslimska nidbilderna - jag är rätt ointresserad av att se teckningar som Vilks, visa bilder från den muslimska världen i stället. De flesta har mycket högre kvalitet.Washington Post
skriver om hur europeer som har konverterat till islam och har anledning att visa hur radikala de är, är bland de muslimska terroristerna. Eftersom de ser ut som vilken Svensson som helst har al Qaeda länge haft ett gott öga till dem. De har en länk om Sverige där, och om denna händelse kan läsas här.Al Ahram, egyptens viktigaste tidning, tja..... Egypten är i "fred" med Israel, även om det är ett bra tag sedan jag tog bussen från Tel Aviv via Gaza till Kairo - omärkt buss som skyltade om vid gränsen. Men på något sätt verkar deras nyheter om Israel ändå betydligt mer insatta än de svenska, som är filtrerade både här och där.

Deras teckning av Olmert och Abbas som förhandlar i hemlighet och inte berättar något för någon, är ändå rätt bra..... Även om jag kanske inte uppfattar den riktigt "rätt"...

image12Nåt helt annat..... Där talas om demografin i Europa, att vi snart bara har gamlingar och muslimer kvar. Det absoluta tabut tycker politikerna, är att kräva att folk som är äldre, fortfarande ska jobba. Trots att vi alla har hört om folk som VILL fortsätta att arbeta, som är friska men som bara har råkat passera en viss godtycklig åldersgräns! Där sätter makterna ytterligt ologiskt en gräns som är nästan omöjlig att rubba. De som vill är ofta högt kvalificerade människor med lång erfarenhet. Hur är det annorstädes?Spekulationerna om vad Israel gjorde när de bombade i Syrien växer: Men kanske berättar denna bilden den viktigaste sanningen?

image15

- vilket kan kompletteras med denna rapport.

Sverige och Syrien

I
http://www.aina.org/news/20060814102533.htm kan du läsa bl.a.:

Redan 2004 var Bush oroad över rapporter om att Syrien hade centrifuger för att anrika uran,

2005 sa John Bolton: "Vi är medvetna om Syriens försök att skaffa dual-use-material från utlandet."

[Och här, som parentes, hittar du på en rapport från svenska regeringen,
http://www.isp.se/documents/public/se/pdf/skr0506sv.pdf
där de tar upp sådant material, och du kan söka och hitta att Syrien har fått ett sådant tillstånd.]

Läser du vidare i artikeln finner du:

RPS reported on March 5, 2004 that large amounts of uranium have gone missing from a nuclear technology company in Sweden. The CIA fears a worst-case scenario where the material has already fallen into terrorist hands, newspaper Expressen reports.

"The company (Ranstad Mineral) is a security risk and we have taken the matter to top level to get the Swedes to stop them," a CIA spokesman told the Swedish newspaper.
[Se http://www.expressen.se/1.82122 ]

The CIA operative claims to know that the little Swedish company has educated Syrian nuclear physicists in the treatment of uranium. The Syrian scientists left the company right after the disappearance of the uranium. He also has information that a Swedish consultancy has sold nuclear equipment to Syria that can be used in the treatment of radioactive material.

"If it transpires that radioactive or nuclear material has been sent on from Sweden to Syria then this is a very serious matter for Sweden," the CIA source said.

After a meeting with the CIA operative Swedish authorities raided Ranstad Mineral several times and shut the company down on the grounds of deficient security.

"It was one of the worst things I have seen. The company has extremely serious deficiencies in its registration system," said Carl Magnus Larsson, divisional leader of the Swedish Radiation Protection Authority after their inspection.
Eva Björling

- har kanske möjlighet och intresse att behandla israeliska judar och palestinaaraber lika. Till skillnad från t.ex. utrikes- och biståndsministern och nästan alla i riksdagen till vänster om mittstolpen. * * * * *

Tips.

Handla lika med båda sidor. Med Israel sker redan stort handelsutbyte vad gäller medicinsk teknik, energi, "intellectual property", och mycket annat.

Med palestinaaraberna kunde man t.ex. sätta upp en fabriksby med garanti att köpa varorna - i stället för att enbart ägna sig åt socialbidrag som föregående regering och nuvarande biståndsminister.

För att underlätta handel kunde man supporta en handelsskola, kemiskt ren från de EU-betalda skolböckerna som de nu har, fulla av antisemitism och judehat.

Man skulle kunna supporta en Radio Free Palestine, som berättade fakta, inte hatpropaganda, vilket är i konflikt med Vägplanen. Man kan bedriva distansundervisning på det sättet, angående handel och jordbruk och berätta hur mycket bättre livet för dem kunde bli om de ägnade sig åt detta. Ge lite extrapolationer hur deras liv kunde ha varit om man hade följt upp påbörjad utveckling: före första intifadan var deras ekonomiska utveckling bland de högsta i världen med 7%, före den andra var den åter uppe på 6% - och degraderingen berodde till 100% på dem själva och deras ledare. Därefter tipsa dem om hur de kan fortsätta denna utveckling.

Grovt polisvåld mot fredliga demonstranter

Demonstrationen i Bryssel av ett par hundra människor slogs mycket brutalt ned av polisen, där flera politiker och EU-parlamentariker blev våldsamt slagna av polisen. Man har stor misstanke att där blir efterräkningar - många videos togs.

image10

Se här:

http://jihadimalmo.blogspot.com/ (med flera ytterligare länkar till bilder och video)


http://www.flickr.com/photos/13244857@N04/sets/72157601955179026/


http://www.brusselsjournal.com/node/2440

http://gatesofvienna.blogspot.com/2007/09/this-one-takes-prize.html#readfurther

och vidare länkar från dessa ställen.

Försök att stoppa bloggen!

Någon antisemit har försökt förhindra att den information jag lämnar här, ska spridas, och tyvärr hoppade blogg.se och Twingly etc. omedelbart på det utan att meddela mig, vilket är ett definitivt brott mot yttrandefriheten. Det barnsliga upptåget är anmält till relevanta myndigheter och upprepas det så blir det polisanmälan.

Nu är det återställt, så kom hit regelbundet för att få information som kompletterar svenska media i Mellanösternfrågan!Senare har jag fått identiteten på anmälaren bekräftad, en typ som BÖRJADE med att anmäla utan att identifera sig, ej att be mig ta bort vad som var anstötligt! Det var inget jag själv hade skrivit.

Jag ska nu ignorera honom totalt, och förmodar att han även kommer att hata det eftersom han lever på publicitet. Obs - inga namn, och ingen kan gissa vem det gäller. Jag kommer också att blockera alla idiotkommentarer eftersom jag har tröttat på dom och inte har någon som helst skyldighet att publicera dom. Jag är anpassningsbar.

Terroristledare i Jenin dödad!

Som rapporterats i t.ex. DN och SvD dödades en terroristledare i Jenin. Varför?

1) ALLA avtal mellan Arafat och Israel slutade med att Arafat fick kontroll över landområden etc. och i gengäld lovade att se till att ta tillfånga alla terrorister och samla in alla illegala vapen. Än ej gjort.

2) Där är krig, ej fred, mellan Israel och den större delen av omgivningen tills fredsavtal slutits - det som Arafat sprang ifrån år 2000 och startade en än värre intifada, som huvudsakligen har skadat palestinaaraberna. Det är ett stort mysterium att palestinaaraberna inte vill sluta denna fred eftersom det samtidigt för första gången hade gett dem ett land i stället för ett territorium som England lämnade ifrån sig 1948 och som sedan omedelbart illegalt ockuperades av Jordanien.

3) Vad är alternativet till att göra vad Israel gör? Ett alternativ är att släppa en tillräckligt stor bomb på de kända terroristtillhållen - och som vi vet har Israel en kuslig förmåga att hitta dom.

4) Vad hade hänt om Israel inte hade gjort dessa regelbundna upprensningsaktioner? Det är rätt trivialt - se på Gaza. Hade hela Västbanken varit en bredsida med raketramper mot Israel, som Gaza är, hade det varit ytterst olämpligt huh? Utom för antisemiter och extremvänstern förstås. För ett exempel på hur palestinaaraberna uppför sig om de inte är väl kontrollerade, läs här. Det finns inget alls som säjer att de inte hade uppfört sig likadant om de kunde, mot Israel. Tvärtom.


Libanon - ganska intressant att jämföra hur TT (SvD) presenterar mord av muslim på muslim jämfört med när Israel är inblandat. När det är Israel med så får man sig oftast till livs hur många som har dödats och då nogsamt uppdelat mellan arab och israel - utan någon hänsyn tagen till muslimernas tradition att placera sina avskjutningsramper och militärförläggningar så nära bostäder, flyktingläger, skolor och sjukhus etc. som möjligt, eftersom det ger bättre reklam. Men när såg du senast en artikel där muslim mördar muslim, där det sammanlagda antalet har nämnts? Varför denna skillnad - för där finns en anledning. Kan du komma på den?


Tusentals palestinier lojala till Abbas i våldsam protest mot Hamas i Gaza. Den största protesten sedan Hamas med våld tog makten där. Fatahmän får inte komma till de Hamaskontrollerade moskeerna. Fyra journalister (alla araber), bl.a. från AFP och Reuters, attackerades, en TV-kamera slogs sönder. Ett 40-tal journalister protesterade till Hamas.. AFP NYT
Inte ett knyst i TT.

Iran hotar tysk bank som vill dra sig ur samarbetet med skurkstaten. Låt dom . . .

Ryssland bekräftar att de provocerade Israel före kriget 1967 genom att flyga över dess atomanläggning i Dimona. TT vet inget om det.

FN:s officiella Hata-Israelgrupp samlas i EU-parlamentet i Bryssel den 30-31 augusti. Enbart NGO:s (Non-Governmental Organizations) välkända för att hata Israel, må närvara. Är detta det EU vi vill ha? TT vet inget.

Ryssland vill ha hela Nordpolen!

Palestinsk korridor genom fiendeland?

Iden med en korridor har ältats - och vad den går ut på är att palestinaaraber och israeler ska fortsätta vara fiender, annars hade det varit trivialt att köra på vilken vilken väg som helst. DN-artikeln är lika genomsyrad med allt som den lämnar osagt som den tilltänkta palestinska staten är genomsyrad av antisemitism: läs noga denna artikeln!

Läser du denna spalten är det ingen hemlighet för dej att Hamas och Fatah, båda terroristorganisationer, har ständig dialog i hemlighet, Fatah får pengar, och utgör något slags civiliserad front-end gentemot terrororganisationen Hamas - som inte ens själva säger att de är något annat och aldrig kommer att göra det eftersom deras stadgar definierar dem som sådana. På samma sätt talar Peres som alltid bakom ryggen på det israeliska folket han tänks representera. Du kan se/höra honom tala här. DN nämner inte med ord att Fatah är baserad på PLO Charter som ingalunda tillåter existensen av Israel, Arafat muttrade på engelska att han accepterade dess existens samtidigt som han på arabiska alltid talade om sin Fasplan Samtidigt som deras massmedia och skolböcker har glömt att Israel existerar som en judisk stat. Åtminstone inte länge till.


Israel och USA har i många år samarbetat - och det har i högsta grad varit ömsesidigt. Här en redogörelse.

Allehanda terrorister i Gaza tycks ha fått eld där bak och skjuter oavbrutet mot Israel, antagligen på order från deras ledare i Damaskus och Iran. Tyvärr gör herr Olmert inte ett dugg för att skydda Israel. Israel kunde göra så mycket mer men..... är Barak redo för det? Han är ju trots allt mycket erfarnare än Peretz var, var han nu har blivit av, så kanske.

Kommer du ihåg hur Olmert glädjestrålande gav semester åt 178 av Abbas terrorister mot att de lämnade in sina vapen och skrev under på att de skulle börja arbeta i stället. Ha, de tyckte inte det var kul. De har börjat mörda judar igen. De lämnade in lite uråldriga vapen, inte de som de använder i det dagliga jobbet. Mera här.

TROTS detta trycker USA på att än fler terrorister ska få semester så de kan planera nya mord i lugn och ro!!! Och taskigt nog är det ett faktum att den palestinska terrorismen har fått sina vapen från Israel och sin träning från USA.

Du har garanterat hört om förfärliga judar som har förstört oliver för araber på Västbanken. Vad du lika garanterat inte hört om i svenska media är det som är så mycket vanligare: att araber och svenska/europeiska extremvänstertyper förstör judiska odlingar där på statlig mark. Se bilder och läs! Varför är det så mycket lättare för vissa att förstöra än att bygga upp?

Västvärlden täcks av moskeer - vad bör vi få i gengäld för att vi visar oss öppna mot muslimernas religion och kultur? Det minsta vi kan göra är att förvänta oss samma sak från muslimerna, eller hur? I stället har Saudi Arabian Airlines bestämt att de absolut vägrar transportera "Bibles, crucifixes, statues, carvings, items with religious symbols such as the Star of David." Så varför ska vi ge dem landningsrättigheter?

CNN har börjat sända en serie om "Guds krigare" - men tyvärr har det blivit ett enda långt förhärligande av Muslimsk terrorism!
Israels miserabla regering (och jag skriver inte det enbart för att tysta de som säjer "ja, men man måste väl få lov att kritisera Israel!") kommer att få sin nästa stora spark där bak när slutrapporten kommer från Winograd, och redan nu funderar minst tio medlemmar av det styrande partiet Kadima på att hoppa av innan rapporten kommer ut. Stackars Olmert, ingen tycker om honom. Inte så konstigt förresten. Jo - araberna älskar honom och Hizbollah har sagt att de hoppas att han sitter kvar.

Vill du köra bil utan bensin? Snart........
Samtidigt letar och forskar Israel kontinuerligt på nya energikällor.

Danmark belönar pirater, trots att det är det bästa sättet att få dom att anfalla igen. Speciellt att utsätta den danska flottan för ökad risk.


Mycket viktig artikel! Läs hela och tänk efter!

Anti-Israelism and Anti-Semitism in Sweden.

SD?

De senaste opinionsundersökningarna * * * har framlagts, och jag har orkat läsa igenom en handfull bloggar. En del socialistiska, en del allmänpolitiska, de flesta med en dumkommentar i stil med "hur ska vi bemästra SD" i sann odemokratisk anda. Det intressanta är ju vad SD EGENTLIGEN står för! Inte om de, i likhet med en massa andra partier jag kan nämna, har haft nazistsympatisörer i sina led när det begav sej.

Nä, jag skulle aldrig få för mej att rösta vänster om höger - jag tror helt enkelt att människor är individer och vådligt olika. Jag är inte "politiskt intresserad" utan har bara kommit in på det efter att under 30 år sett hur de svenska massmedia har förvrängt bilden på Israel och dess grannar.Men vem ska man rösta på?

Som en och annan kanske har insett är jag huvudsakligen intresserad av vår politik gentemot Mellanöstern. För någon vecka sedan skrev jag till moderaterna och frågade om deras utrikespolitik, speciellt Bildts extremt socialistiska utrikespolitik, som inte kan skiljas från föregående regerings gentemot Mellanöstern. Deras svar: "vi HAR ingen utrikespolitik! Vad Bildt gör får du fråga honom om!"........ Hm, jag bör nog fråga de andra allianspartierna samma sak.

För kanske ett år sedan, då den gamla socialistiska regimen fortfarande trodde de skulle sitta för alltid, mailade jag några instanser som Migrationsverket, nån chef där, och några till, har glömt vilka - fick tips om lämpliga offer från annat håll. Jag frågade helt enkelt hur svensk immigrationspolitik tog hänsyn till alla muslimska attacker i Europa och den växande antisemitismen som direkt hänförs till islams ökande inflytande. Jag fick svar från de flesta eftersom statliga myndigheter måste svara - och alla var ett stort frågetecken! Vaddå, vad har vi med det att göra, du tror väl inte att våra egna snälla muslimer skulle........ blablabla.

Om vi vänder på frågan: om majoriteten av de europeiska muslimerna uttryckte stor rädsla över att Europas politiker inte gjorde ett dyft för stt stävja våldsaktionerna från de muslimska terroristerna här - eftersom det är ett faktum som de flesta av oss vet, att de som mördas är huvudsakligen muslimer, av andra muslimer - så hur skulle dessa politiker reagera? Frågan kommer förr eller senare men finns där något svenskt parti förutom SD som hade kunnat ge nåt vettigt svar - åtminstone om de fick betänketid fram till att valpropagandan till nästa val ska spikas?

Har du troget läst lite på denna bloggen har jag skrivit om hur den nye brittiske premiärministern har eliminerat muslimska terrorbrott från tillåtna tankar, precis som den socialistiska borgmästaren i London gärna umgås med muslimska terrorförkämpar men ytterst ogärna med en jude. Och han säger det också. Trots allt detta fjäskande har jag ett svagt minne om att England inte är helt förskonat från muslimska attentat,.

Kan SD lösa frågan om att ha en reglerad invandring som vi klarar av? Man kan specificera några direkta punkter à la de tio små grisarna:

10) En immigrant som har kastat sina identitetshandlingar och kan vara vem som helst - skulle omedelbart ALLTID sändas till en gemensam ort i EU för vidare hantering och absolut identifiering. Det skulle snabbt bli känt att detta skulle ske, och så var de bara

9) SD skulle definitivt studera hur ärendet hanteras av de regerande partierna i Europa. Utan att ha gjort det själv utan enbart ha hört glimtar här och där så vågar jag påstå att många punkter som uppfattas som "extrema" här, är standard på många andra ställen. hade SD framhållit detta så var vi genast nere på punkt

8) En självklar sak är nya idéer som kommer frän - var det Folkpartiet? Om att nya immigranter MÅSTE lära sig svenska snarast möjligt och inte bara hämta pengar under SFI och gå hem igen, som händer alltför ofta i dagens svenskundervisning. Förutom alla de som skiter i att lära sej alls och alltså medvetet förblir socialfall livet ut.

7) SD kunde mycket mer specificera "utlänningar" - ta både goda och onda exempel. Ta den lilla anarkin med alla utlänningar som har kommit och faktiskt gör sitt bästa, öppnar kvarterbutiker som egentligen inte lönar sig enligt ett svenskt synsätt, kör taxi på dagen och pluggar på natten, eller tvärtom. Det är en ansenlig del, och det är ett demigrafiskt faktum att vi behöver fler ungdomar här som är beredda att jobba utan att utgå från att de alltid kommer att få nästan lika mycket pengar utan att göra något alls.

6) Roa dej med att söka i Googles på Sweden terror base och läs alla artiklar om hur Sverige håller på att bli en muslimsk terrorbas. Vilket riksdagsparti arbetar aktivt för att förhindra denna utvecklingen?

5) Jag tror och hoppas att Alliansen lär sej med veckorna, och inte begår saker riktigt lika klantigt som fram till nu, med en plötslig ogenomtänkt hicka som om de plötsligt kommit på något som bör göras medan det fortfarande är långt till nästa val. Med lite eftertänksamhet så VET faktiskt de flesta att staten inte trycker pengar för att betala socialbidragen, utan måste få in dom på något sätt. Den grundläggande tanken är sund: om jag betalar 10% procent i skatt mindre men då får 10% mindre i bidrag så är det faktiskt en stimulans att arbeta lite hårdare eftersom jag kan behålla lite mer.. Självklart är det då beroende på att jag relativt öätt KAN arbeta de extra tio procenten...... De som inte kan det, sak kompenseras. Avvägningen där avgör om folk springer in i väggen eller om de tycker det är kul att jobba extra. (Med 50 års diabetes och njurar på väg till dialysmaskinen har jag ändå tvingats att fajtas med helidiotiska små tjänstemän på Försäkringskassan, som helt naturligt ha tagit sin makt över läkare och patienter, som ett njutningsmedel. Hade jag varit lite sjukare och inte orkat slåss, hade de vunnit, som med många andra.)

4) Mellanösternpolitiken hos Alliansen är under all kritik om man nu antar att den utgör vad Bildt sysslar med. Vad tror de egentligen? Att alla araber är småungar som ÄÄÄÄLSKAR bidrag för att höja stoltheten? Det var faktiskt den socialistiska uppfinningen, medan de rätt explicit sa att "pengar till judiska flyktingar? För katten, de är förvisso bättre än oss på att fixa fram stålar!" Det är kanske sant men.......

3) Jag hade alltså velat se en mycket mer intelligent plan hos SD vad de vill - som den är nu verkar den mer som en skoluppsats. Jag tror inte de har nazis kvar som massor av bloggar tycks ha fått för sej - inte för att jag tror att de har läst SD:s valmanifest särskilt noggrant och speciellt inte de interna diskussionerna på http://www.sdkuriren.se/

3) Fortsätt själv. Summan av kontentan är - jag tänker inte rösta socialistiskt och finns det inte något annat parti som tycks ha några åsikter om någonting, så blir det SD hellre än att rösta blankt.

Al Jazeera och New York Time också . . .

DN tar upp fenomenet falsifiering av Wikipedia, vilket har uppmärksammats här och där. Som jag skrev i går har en av de flitiga ändrarna spårats till Al Jazeera, och New York Times har också fått äran av att vara utgångspunkt från en ändrare.

I sammanhanget kan nämnas att Hamas har köpt mer än 61% av sin internetservice för att sprida sitt hatbudskap, från USA och Canada trots att de förklarats vara en terroristorganisation där redan 1995. I artikeln nämns många av sajterna och de som säljer internet-tjänster till dom.

Satans flagga

är Ahmadinejads senaste smeknamn på Israel. Denne "statsman" som gör sitt bästa för att skämma ut Iran älskar atombomber mer än han älskar Allah, enligt ett av Peres' senaste uttalanden. Enligt denna artikel försöker ett antal västmedia urskulda honom och påstå att han har blivit felöversatt....... Chefredaktören för en populär arabiskspråkig tidning i England har berättat att han kommer att fira när Iran sänder sin första atombomb mot Israel - samtidigt som EU vrider sig som maskar i sin förhandlingsiver med Iran, och vägrar sätta hårt mot hårt förrän de har sett samma atombomb flyga.

Ahadinejad kommer nu också att starta en engelskspråkig TV-kanal med BBC:s hjälp. Om det säger mer om Ahmadinejad eller om BBC får du själv räkna ut. Att BBC regelbundet anklagas för antisemitism, som här och här och här och här och här och .,. - kan väl inte ha något samband?

Europa hade kunnat stoppa Irans expansion om de hade velat.

Du hörde kanske att borgmästaren i Bryssel, Freddy Thielemans, nyligen förbjöd en fredlig demonstration som skulle hållas den 11 september, mot Islamiseringen av Europa av människor som inte vill ha muslimsk lag i Europa om några år. Han satte utan tvekan den legala demonstrationsrätten ur spel. Däremot har en annan demonstration tillåtits - som demonstrerar mot att Bush tror att attacken som förstörde World Trade Center i New York händelsevis kan ha utförts av muslimer! Förbudet för den första demonstrationen överklagas.
Arer there jobs the Swedes wont't do? Intressanta observationer av oss utifrån.
Vi minns för några år sedan åkte studenter från Lund till Libanon för att studera vilket bra socialt ansvar Hizbollah tog...... De fortsätter att ta sitt sociala ansvar med en ny krigslek, dataspel för barn om hur man ska döda judar, baserad på fjolårets krig.

Får jag presentera Saraa Barhoum, den nya stjärnan! Hon, 11 år vuxen, sitter i sina rosa jeans och drömmer om att bli läkare. Hon är Hamas nya barnstjärna som med glittrande svarta ögon ska berätta för alla snälla barn hur man mördar judar, ju fler desto bättre. Läs här!

Blandat

En mycket väsentlig artikel om Israels tillblivelse kan du läsa här.

Världens mest antisemitiska konferens fram till nu, i FN:s regi, hölls i Durban, Sydafrika, tre dagar innan muslimska terrorister anföll USA och förstörde World Trading Center. Nu planerar FN en ny än värre konferens i samma stil med världens mest antisemitiska nation, Iran, i ledningen!. Ge aldrig en enda krona till något som har med FN att göra!

Israel har EN energiform i överflöd - solenergi. De är också världsbäst på att ta vara på det som du ser i Israel, med en solångarpanel på varje tak i stort sett. http://www.solel.com/ är ett israeliskt företag som håller på att betäcka världen med solpaneler - just nu ett projekt i Kaliforniens öken som kommer att ge nog solenergi för 400,000 boståder. En annan produkt som varar längre än mjöl och socker att tänka på för donatorer till fattiga solrika länder.

Dagar efter det att Abbas/Fatah lovade USA att hålla avståndet mot den islamistiska terrororganisationen Hamas, och på vilket förhandlingarna med Israel är baserade, skickade han en ny vänskaplig inbjudan till dom efter att först ha levererat ett antal miljoner dollars som var avsedda bl.a. för att hans säkerhetsstyrkor skulle kunna skydda mot Hamas. Inte för att det förvånar någon mer än Condi och Olmert.

Sometimes terror doesn't have to pay. Reports last week that Fatah Prime Minister Salaam Fayad had paid the annual salaries of members of Hamas's army in Gaza caused US Congressman Eric Cantor to shoot off a livid letter to Fayad.

Cantor, the third-ranking Republican in the House of Representatives, had just returned from leading a Republican Congressional delegation to Israel and the Palestinian Authority where he met with Fayad in Ramallah. He wrote: "Without further explanation from you, I will feel compelled? to forewarn my colleagues in the Congress that any visits with your government offer little value toward bringing peace and security to Palestinians and Israelis. Furthermore, I will help lead opposition in Congress to any proposed call for additional US taxpayer dollars being sent to the Palestinian Authority."

Läs vidare i artikeln. Komplettera med denna artikel. Olmert/Livni står förstås på arabernas sida och försvarar dem mot Israel och USA - se vidare i samma artikel. Det ÄR något säreget att USA slåss mot terroriter överallt - utom just mot Fatah, som är en terroriströrelse i ord (PLO charter) och handling, om än inte när Abbas talar på engelska. Hm, påminner om Arafat på något sätt.

Arabiska terrorister fortsätter att gräva tunnlar som vilka råttor som helst, för att göra det som de har blivit uppfostrade till, av arabiska massmedia och imamer, och en ny tunnel från norra Gaza in i Israel har just upptäckts.

Internetkriget går vidare. En internetadress, som har spårats till al Jazeera, ägnar sig åt att sprida falsk information på Internet. Vill du se ett exempel, klicka här, så ser du ett inlägg i Wikipedia, därefter ändrat, till
"Israel is only created in 1948 after the Jews fled from the hands of Hitler. The Jews did to the indigenous people of Palestine what Hitler had done to them. Jews were the first people to start the terrorist attacks in the region. They have stolen the land of the Palestinians. Jews believe that they are chosen by God and that they are better than other people."
Gå upp till det röda och klicka på IP-numret så ser du hänvisningar till en lång rad piratändringar som har gjorts i Wikipedia för att sprida falsk information. Går du till http://www.ripe.net/whois och söker efter detta nummer ser du att det tillhör al Jazeera.

Arabiskt elföretag som försörjer en fjärdedel av Gaza kan inte leverera elektricitet eftersom Hamas terrorister regelbundet anfaller gränsövergångarna till Israel och de får sitt bränsle därifrån. Gissa vem de skyller på.... Gaza har egna stora gasfyndigheter, Egypten har oljefält men det är väl lättare att tigga från Israel medan man samtidigt skickar en kontinuerlig ström av missiler dit för att döda judar. Från http://sderotmedia.com/?cat=63

2,053 Kassam Missiles Launched at Israel since Gush Katif Withdrawal

Published April 4th, 2007 in Kassam Terror, Sderot News Report and Kassam Statistics. 0 Comments

Since the Disengagement, 2,053 Kassams have been launched at Israel, 296 explosive charges have been detonated, 143 attacks were carried out against tanks that were outside the security fence - not inside Gaza - and there were 260 incidents of gunfire at IDF forces outside the fence.

Detta skrevs alltså i april; mer att läsa här och här och för övrigt i de dagliga nyheterna från Israel.


New York Times: Oron sprider sig i Gaza och Hamas sätter hårdare press på befolkningen.


Vad hände med växthusen Gaza fick i present av Israels och amerikas judar när alla judar lämnade området och gav byborna där en chans att visa hurdan stat de ville ha?


Moskeer

DN talar om moskebyggen i Europa och protester däremot. Jämför med SvD. Vad kan man säga om det?

En grundläggande princip i muslimska länder är att inga icke-muslimska byggnader får vara högre än de muslimska, speciellt inte huvudmoskén. Det är en anledning varför muslimerna i Europa bygger europeiska mega-moskéer. Trots allt är deras tillväxt betydligt snabbare än den icke-muslimska befolkningen här, så det är lika bra att vara förberedd. Å andra sidan blir tiotusen kineser kristna om dagen, så - tja, räkna på fingrarna var det kristna centrat kommer att vara om 50 år.

Om moskéer ska kunna byggas fritt finns där ingen som helst anledning till att muslimska länder inte ska tillåta kyrkor att byggas, eller hur? Gäller inte detta undrar man över denna strävan från många ledare i Europa som försöker vara "öppna vad gäller religion" - är något mer eller mindre undermedvetet försök att visa hur mycket bättre vi är än "dom" ?

Hagia Sofia i Istanbul
var huvudkyrkan för alla östkristna trosbekännare - tills muslimerna förvandlade kyrkan till moské.

Al Aqsa-mosken i Jerusalem var tidigare the Church of St. Mary, som muslimerna byggde om till moské. Denna befinner sig på den judiska Tempelplatsen, judarnas heligaste plats, som nu av muslimerna avsiktligt förstörs och rensas på judiska och kristna minnesmärken - utan protester från vare sig kristna eller icke-religiösa judar världen över (vilket självklart omfattar Olmerts regering).

DN/TT verkar förvånade över att inte de kristna i Cordoba, Spanien, ville att muslimer skulle be i deras katedral. Jag undrar om de hade varit förvånade om kristna hade blivit utslängda som ville be i de moskéer som har varit kyrkor?

Att judiska församlingar i Sverige måste använda 25% av sin budget för att skydda sina synagogor på senare år, är väl inte nyhetsmaterial längre, vad det nu har att göra med moskébyggena........

Vädret?

Utan att vara expert har jag känslan att DN helt har bestämt sig för att sånt här väder har vi aldrig haft innan.

I denna artikeln får vi veta att det är hett hett hett, och att bränderna på Kanarieöarna ska räknas hit, även om det häromdagen berättades att pyromanen hade hittats. Jag har inte lusläst DN:s väderartiklar, men kan inte påminna mej om att de någonstans berättar om alla naturvetare som inte tror på teorierna.

Läser man lite av vad Melanie Philipps från England, skriver i frågan - med många referenser, så - tja, läs själv:


USA ökar militärt stöd till Israel

DN har idag en provocerande artikel: "USA ökar militärt stöd till Israel" - vilket självfallet har orsakat ett flöde av anti-israeliska blogkommentarer med Jinge som alltid i spetsen. Jinge börjar dilla om att Israel bryter mot mänskliga rättigheter........ eftersom UN's Human Rights Council har hittat något att anklaga Israel för. Jag förmodar att han vet att det är det enda som de sysslar med - de negligerar totalt alla brott mot mänskliga rättigheter, men spyr ut det ena gnället efter det andra mot Israel. Det gamla Människorättsrådet hos FN upplöstes efter att ha agerat lika idiotiskt, det nya som vår egen Eliasson knåpade ihop är etter värre, se * *
(där FN:s chef blir utskälld av de muslimska länderna eftersom han hade skällt ut Människorättsrådet över deras totala snedvridenhet) och en mycket omtalad utskällning av samma råd kan du avnjuta här .

Israel är mycket bra på spjutspetsteknologi - också i bildligt avseende. Din dator är full av hård- och mjukvara som är utvecklad i Israel, liksom ditt lasarett. Tydligen får denna teknologi dock inte användas att försvara sig med enligt vissa.

En del sliter fram palestinierna som offer i frågan - när Abbas just har fått flera tusen nya gevär att skjuta judar med från Jordanien och flera miljoner dollars från Israel att göra något nyttigare av än att stoppa i byxfickorna hos ledarna därstädes, vilket är det vanliga. Man hoppas att Israel kan hålla såpass reda på Abbas att vapnen används mot Hamas på Västbanken. som planerat.

Precis som Sverige måste Israel sälja vapen för att ha råd att utveckla sitt försvar. De vapnen köps av de flesta europeiska och många andra länder och självklart av USA - och används t.ex. i Irak. Bloggarna har tydligen inte hört talas om att Hizbollah nu har minst lika mycket vapen som före förra sommarens krig, Syrien har explicit sagt att de i nästa krig med Israel siktar in sig på ett missilkrig och inte ett landkrig, så de har köpt massor av långdistansmissiler från Ryssland med iranska pengar. Bloggarna har inte hört talas om att där fortfarande kommer raketer från Gaza mot den israeliska civilbefolkningen eftersom den israeliska armén försöker vårda sig om civilbefolkningen i Gaza på ett helt annat sätt än Hamas gör - som inte har någon som helst respekt för människoliv. Det hade varit trivialt för Israel att mattbomba en bit av Gaza så det blev så lugnt så lugnt. Istället utvecklar de vapensystem som Arrow och andra för att förstöra inkommande raketer.

Israel behöver inga nya vapen emot Abbas-kontrollerade områden - såvida Olmert inte är dum nog att ge nämnde herre friheten att sätta upp raketramper à la Gaza. Tyvärr har den israeliska befolkning anledning att tro att han är dum nog.Andra nyheter


Tre araber försökte kidnappa en judisk tonåring i Jerusalem.

Fenomenet med gratistidningar har börjat i Israel. Först ut är en tämligen högerinriktad tidning, med Feiglin som skribent - han är i Likud, något höger om Netanyahu och hans närmaste medtävlare om makten. Den andra gratistidningen som kommer nu samlar sig omkring Netanyahu - en ytterst nödvändig motvikt mot den i allmänhet vänstervinklade israeliska pressen.

Påven vågar igen - att uttala sig om Europas Kristna Identitet. Månde muslimerna surnar till som vanligt?

Dödandet av flickor i Gaza
pågår - som vanligt. Och lika brutalt.Tankar

"Iran 2, Israel 0" Det enda Iran nu behöver för att tillverka en atombomb är tid, allt annat har de. De har börjat stena interna opponenter, och - tja, läs Caroline Glicks senaste!

Positiv avslutning - vackra bilder!Kommentar till kommentar


Efter en längre kommentar in från yttersta vänstern, till artikeln "SvD och apartheid" kommenterar jag detaljerna här.

Det är ren rasism att jämt och ständigt släpa fram det illaluktande gänget av självhatande judar som Chomsky (livlig försvarare av Pol Pot), Finkelstein, Pappe, "rabbiner" från Naturei Karta och några från extremvänsterns judar som också kallar sig "rabbiner" - det egenartade är att dessa typer vägrar att avsäga sig sin judiskhet utan i stället utnyttjar det som ett slagträ! Som bekant har vi även några dylika frustrerade individer i Sverige. Mycket finns skrivet om vad som möjligen kan motivera dessa. De har av någon outgrundlig anledning inte något alls att klaga på vad gäller de oerhörda missförhållandena i alla de diktaturer som omger Israel. Precis som extremvänstern i stort.

Hur många människor och av vilket slag som bodde i Israel de hundra åren fram till Israels nyskapande - mycket har skrivits därom, börja läs här. En artikel i utveckling är rätt renhårig på http://www.mideastweb.org/palpop.htm och slutsatsen är att mycket av den statistik som finns är osäker och emotsägande. Där har alltid bott judar, där bodde judar sen de kom dit några tusen år före Kristus medan där inte existerade några araber innan muslimerna några år efter Muhammeds död fick eld i baken på sina kameler och försökte islamisera omvärlden - det började i Arabien, passerade snart Israel och 100 år senare stoppades kamelerna av den berömde Martel vid Poitiers i Sydfrankrike år 732. Därefter gjorde de paus tills för 20 år sedan.

Att judarna faktiskt hade anledning att fly, förutom från den Europeiska Massakern under Hitler och hans medlöpare över hela kontinenten, kan du läsa t.ex. här här här och här.

Visst talades det om att emigrera till ställen som Uganda och Argentina - men varför skulle de göra det när judarna redan hade börjat återvända tillbaka till det land de hade utvecklats i som folk och ägt i flera tusen år, där de har alla sina historiska minnesmärken, som de alltid har längtat tillbaka till och som vinnarna av första världskriget på San Remokonferensen 1920 kom fram till var det rimligaste? Hade UNHCR haft som uppgift att placera alla judiska flyktingar enligt deras kriterier som har fungerat för 50 miljoner flyktingar - att placera dem inom samma religions/språk/kulturgrupp - hade de kommit fram till samma slutsats som gubbarna i San Remo.

Dessutom säger alla källor att de judiska flyktingarna från arabländerna är fler än de arabiska som flydde Israel pga krig - människor flyr ALLTID i krig av självklara anledningar, och dessutom var en av de mest väsentliga anledningarna att arabernas samlade krigsmakt attackerade Israel efter att en period ha fört intensiv radiopropaganda att dessa araber skulle fly några byar västerut, under några veckor - vilket de gjorde. Utom att det inte gavs någon chans att återvända efter dessa veckor och bebo de fina judiska husen de hade blivit utlovade i radiopropagandan. Men ärade kommentatorn tycker att alla dessa judiska flyktingar från arabländerna, som nu utgör halva befolkningen i Israel, skulle fly till Argentina? Hur?

Johnny slänger ut lite rasbiologiska termer också för att försöka verka vederhäftig och påläst - termer som var populära i Sverige före andra världskriget. Judarna har faktiskt behövt en tillflyktsort från ryska pogromer, från antisemitismen i Europa, från Hitler, från den uppvaknande arabiska antisemitismen dit antisemitismens hårda kärna vandrade från Europa 1945 och där Hitlers godbitar fortfarande regelbundet kommer ut i nya upplagor........ Araberna i det som blev Israel hade ingen som helst anledning att flytta förrän Israel blev attackerat, tvärtom - de immigrerade dit och gör så än i dag när de kan - många illegalt - därför att livet för dem är bättre där än i deras egna länder. JUDARNA hade varit förföljda länge pga att de var JUDAR och San Remokonferensen såg att de behövde en liten hörna av världen som de kunde kalla sin egen - och i samma distribution av Ottomanska Riket fick araberna 500 gånger mer land. Vem är det som ända sedan dess har gnällt om att de inte fick nog?

Apartheiden kan vi nog hålla tyst om. Självklart - precis som vakterna på världens flygplatser nu måste se upp för människor av viss typ, profilering är ett mycket diskuterat men ännu mer nödvändigt redskap för att stoppa terrorister - så måste Israel vaka mot muslimska terrorister hela tiden. Inte är profilering skoj - som jag upplevde när jag landade i ett pakistanskt plan i Köpenhamn, från Islamabad nyligen. Under hela sin existens har israelerna spillt mycket mer tid än palestinaaraberna i diverse spärrar där man får öppna sin väska när man går in i varenda affär och biograf. Före andra intifadan år 2000 fanns knappast några vägspärrar bland palestinaaraberna - ett halvdussin mest för att försöka begränsa den oerhörda mängden av arabiska bilstöldsligor - israeliska försäkringsbolag levde högt på deras stölder. Trots det gör de arabiska riksdagsmännen i Israel inte ett dyft för att främja freden med grannarna - tvärtom! Nä, ska du tala om verklig apartheid så titta på hur araberna behandlar de araber som klassificeras som palestinska flyktingar!

Den yttersta vänstern ägnar sig åt någon förtvivlad antisemitism, men gör inte ett skvatt för att hjälpa palestinaaraberna med att t.ex. sätta upp en industriby där (eller börja som voluntär och sätta upp världens första arabiska kibbutz), att demonstrera mot den palestinska terrorismen, att där blir ett slut på den 60-åriga hatpropagandan och hjärntvätten från araberna mot judar och Israel, som numera börjar med småbarnen framför TV-apparaterna och är så intensiv att den får mödrar att le när deras söner avlivas.

Hamas och TT

Vi läser i DN "Hamas: kontakten med UK bättre". Översatt av TT. I stort sett exakt översatt, men TT:s vana trogen fifflar de med detaljerna, och eliminerar hela den väsentliga sista korta raden eftersom de konsekvent skriver opinion i stället för neutrala Mellanösternrapporter. Den försvunna raden säger "He added that Hamas would not reconsider its policy of not recognising Israel." Den är knappast eliminerad pga platsbrist.


Andra nyheter.

Samtidigt går det komplicerade spelet i Mellanöstern vidare. Olmert fattar ingenting, inte ens att det som sker över huvudet på honom inte är särskilt positivt för Israel.

Condi gör sitt bästa för att sätta hårdare åt Israel än Bush gör, eftersom hela hennes ära och berömmelse hänger på att det ser ut som om där kan skapas ett livskraftigt Palestina enligt hennes order, innan hennes mandattid går ut. Precis som Olmert ser sin tid avslutas medan domstolarna är efter honom och hans popularitet i Israel ligger på några procent. Och Bush.

USA och Israel trycker på att Västvärlden gemensamt ska bojkotta Iran för att undvika en militär attack på Iran, men Europa vägrar, utan handlar allt intensivare med den potentiella kärnvapenstaten Iran. Se en översikt över spelet om oljan på http://energy.seekingalpha.com/article/41450 - gå speciellt ner till rubriken "Europe balks at Economic Sanctions against Iran" - där det också talas om hur Kina utnyttjar sin vetorätt i FN för att supporta sin enorma oljeimport från Iran. En annan rapport om EU:s handel med Iran kan läsas här. En ytterligare artikel berättar om hur EU något minskat sin handel med Iran, men att detta mer än väl kompenserats med Kinas ökning.

Och SAMTIDIGT samarbetar USA:s och Frankrikes hangarskepp, nu i Medelhavet, för att träna en gemensam attack mot Iran . . . . . SAMTIDIGT om Frankrike försöker tala Iran och Syrien tillrätta.....

Minns du de hundratals terrorister Olmert lovade att lämna ifred i 3 månader om de lovade att ägna sig åt jordbruk, handel och att ta hand om sina familjer i stället för att mörda judar? De har inte det minsta lust.

Egyptens och Jordaniens utrikesministrar var nyligen i Jerusalem och talade med Olmert. De var förståndiga nog att också tala med nästa premiärminister, Netanyahu, som kan komma snart nog.

Blair och Condi

Man undrar över allt som TT inte säger i frågan efter att ha läst DN och SvD om "Blair snart tillbaka i rampljuset".

Vad Kvartetten i huvudsak har producerat är "Vägkartan". Vägkartan eftersom den måste gå från början till slut. Den börjar med

* I början av fas 1 måste alla officiella palestinska institutioner omedelbart upphöra med hatpropaganda mot Israel/judar.

med Israels krav och förtydliganden, där detta förstärks i första punkten med

* hatpropagandan måste omedelbart upphöra och den palestinska ledningen undervisa Fred i skolorna.

Eftersom Blair nu blir Kvartettens officiella fredsmäklare vore det ju högeligen märkligt om han inte startar med att betona denna inledning - eftersom det är hatpropagandan som har producerat terrrorister och mödrar som har som högsta dröm att deras barn ska bli martyrer genom att mörda judar. Säreget nog nämner inte TT detta.

Den svaga regeringen Olmert gör sitt bästa att hänga sig kvar vid makten genom att stötta den ännu svagare regeringen Abbas - genom att överösa honom med morötter utan en enda piska. Självklart har detta orsakat uppror i Israel. Familjer till judiska säkerhetsfångar är fruktansvärt upprörda över att arabiska terrorister, ofta med blod på sina händer eller åtminstone tillfångatagna i sina försök att mörda judar.

"Blair väntas förmedla sina planer för hur grunden till en palestinsk stat ska läggas" är som att försöka plantera blommor i ett kärr - när det i Abbas regler - PLO Charter - explicit står att han är ointresserad av ett land som inte också omfattar Israel. Har inte Blair läst dessa stadgar? Eller TT?

Finns al-Qaeda?

Magnus Norells debattinlägg i DN "Självutnämnda experter spekulerar om al-Qaeda" gav upphov till en flod med bloggkommentarer. Ämnet är populärt som man ser på SvD:s ledare nyligen.

Visst - al-Qaeda har blivit något av det värstaste som finns, men där finns även konkreta referenser till otyget. Times Online skriver om att flera brev hittades efter raiden mot Röda Moskén i Islamabad, från al-Qaedas andreman Ayman al-Zawahiri, som uppmanade till upproret.

Reuters Altertnet har en artikel "Hamas has contacts with al Qaeda" enligt den franska utrikesministern, och jag tvekar att någondera av dessa två rapporter tar fram al Qaeda som något Universellt Ont, utan att ha konkreta uppgifter.

Tyvärr går det inte att använda den västerländska logiken för att begripa vad som händer. Egyptens oppositionsparti Det Muslimska Broderskapet (från vilka Hamas kommer) är det största hotet mot Egyptens regering - och ändå har Egypten tillåtit att dussintals ton med vapen har smugglats över gränsen till Gaza - och därmed skapat en ren terrorstat, Hamastan, som hotar både Israel och Egypten - och i längden också Europa. Där har länge talats om att al Qaeda har fått fotfäste där, vad sen "icke självutnämnda experter" säger.

Den kända legenden från Mellanöstern förklarar kanske det hela:

The Scorpion and the Crocodile


A scorpion came out of the desert to the banks of the Nile, whereupon he accosted a crocodile. "My dear chap," he said to the crocodile, "could we form an alliance to get to the other side of the Nile?"

The crocodile answered, "Do you think I am stupid? I would be at your complete mercy. You could sting me and kill me at any time during the crossing."

"Of course not," said the scorpion. "I promise not to sting you, because if I did sting you, I would drown."

The crocodile thought for a second and then agreed this made sense and took the scorpion on his back. About midstream, the scorpion became agitated and stung the crocodile.

As the two were about to go under, the crocodile turned to the scorpion and said, "Now we will both die. What possible explanation or logic is there for such an act?"

"There is none," said the scorpion, "this is the Middle East.


Fakta om terrorism

DN har idag ett debattinlägg om att den svenska allmänheten har krav om att få veta fakta om terrorismen. Fantastiskt.

Kunde det börja med en mild förhoppning om att terrorism kallas terrorism? Brown har i England utfärdat en officiell fatwa mot användandet av orden islam och terror angående de muslimska terrordåden och planerna i England och vi tycks ha något liknande i Sverige, inofficiellt.

Utrikesdepartmentet svarar ALDRIG korrekt på politiskt inkorrekta frågor! Det är ett faktum att de ofta svarar, men med helt meningslösa plattityder. Frågar man t.ex. "anser UD att Västbanken/Gaza var illegalt ockuperade av Jordanien/Egypten 1948-67", "Samma fråga angående Jerusalem: har UD godkänt Jordaniens ockupation av Jerusalem 1948-67 såsom legal" "från vilket land anser UD att Israel ockuperar Västbanken?" kan man drömma om att få ett ja/nej som svar på.

Berättar DN och SvD om att där har varit skottlossning i Rosengård så är det självklart att det aldrig någonsin skulle nämnas att det skedde av muslimer. Det innebär att alla tror det - och om det nu ej är sant så blir dessa beskyllda. Politiskt korrekt till döds. Där finns ingen som helst skillnad mellan svenska, engelska eller franska muslimer. Eller finns det det så bör Säkerhetspolisen berätta detta!

Tidigare inlägg
RSS 2.0